Poleasingowe naczepy

KRAKER

 • 2013
Oferta nr: 201730
Cena: 99 000 PLN
netto faktura VAT
 • ruchoma podłoga

Krone

 • 2016
Oferta nr: 201707
Cena: 129 000 PLN
netto faktura VAT
 • chłodnia

Schmitz

 • 2007
Oferta nr: 201666
Cena: 26 900 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

Schmitz

 • 2013
Oferta nr: 201652
Cena: 89 000 PLN
netto faktura VAT
 • ruchoma podłoga

Schmitz

 • 2013
Oferta nr: 201584
Cena: 39 900 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

Wielton

 • 2016
Oferta nr: 201583
Cena: 59 500 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

STAS

 • 2000
Oferta nr: 201582
Cena: 22 000 PLN
netto faktura VAT
 • wywrotka

Schmitz

 • 2018
Oferta nr: 201423
Cena: 38 600 EUR
netto faktura VAT
 • chłodnia

Schmitz

 • 2016
Oferta nr: 201421
Cena: 33 100 EUR
netto faktura VAT
 • chłodnia

Schmitz

 • 2018
Oferta nr: 201420
Cena: 38 600 EUR
netto faktura VAT
 • chłodnia

Schmitz

 • 2018
Oferta nr: 201419
Cena: 38 600 EUR
netto faktura VAT
 • chłodnia

CHEREAU

 • 2009
Oferta nr: 201395
Cena: 55 000 PLN
netto faktura VAT
 • chłodnia
 • lowdeck

Lamberet

 • 2011
Oferta nr: 201344
Cena: 59 000 PLN
netto faktura VAT
 • chłodnia

Krone

 • 2015
Oferta nr: 201342
Cena: 51 000 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

Kogel

 • 2012
Oferta nr: 201301
Cena: 28 000 PLN
netto
 • firanka

Krone

 • 2012
Oferta nr: 201267
Cena: 30 900 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

KRAKER

 • 2012
Oferta nr: 201266
Cena: 92 000 PLN
netto faktura VAT
 • ruchoma podłoga

Krone

 • 2011
Oferta nr: 201261
Cena: 33 000 PLN
netto faktura VAT
 • firanka

BODEX

 • 2018
Oferta nr: 201260
Cena: 88 000 PLN
netto faktura VAT
 • wywrotka

Krone

 • 2014
Oferta nr: 201218
Cena: 109 000 PLN
netto faktura VAT
 • chłodnia